Měření v interiérech

Měření v interiéru
 • Chcete získat zpětnou vazbu na účinnost/ efektivitu vašich reklamních kampaní a mít jasnější představu o vlivu publicity na návštěvnost?
 • Rádi byste pro svá rozhodnutí o budoucích investicích (kolik, kam, na co) znali reálná data o množství návštěvníků, jejich pohybu v čase, struktuře a názorech?
 • Automatické sčítání je mimořádně vhodný nástroj k porovnání skutečné návštěvnosti s oficiálním prodejem vstupenek (kontrola tržeb).
 • Získáte zpětnou vazbu o efektivitě obchodních nebo investičních projektů a akcí.
 • Porovnáním „návštěvnické křivky“ a reálných tržeb získáte jasnou představu o výši „ušlé příležitosti“.
 • Získáte přesné informace pro podporu projektů k ochraně památek kulturního dědictví.
 • Přesná data o návštěvnosti jsou důležitým podkladem při čerpání dotačních prostředků a k prokázání udržitelnosti projektů.
 • Reálná data o návštěvnosti budou pro vás důležitým podkladem pro jednání a spolupráci s různými subjekty (veřejná správa, samospráva, podnikatelé) při rozhodování o investičních projektech (kolik, kam, na co).

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ ZAŘÍZENÍ

Tepelná čidla                                                  Paprsková čidla
                       


VÝSTUPY MĚŘENÍ

 • Pravidelné zprávy o návštěvnosti zájmových lokalit.
 • Průběh návštěvnosti zájmových míst 24 hodin denně, 365 dní v roce, včetně hodinové, denní, roční či meziroční distribuce – tabulky, grafy, výstižné komentáře a analýzy.
 • Další podrobné informace o návštěvnících (např. jejich struktura, názory) a analýzy dle požadavků klienta.


ZPŮSOBY MONITORINGU NÁVŠTĚVNOSTI

 • Automatický sběr dat pomocí širokého spektra senzorů (čidel), které zaznamenávají pohyb (průchody) návštěvníků. Data je možné zobrazovat on-line v PC.
 • Fyzické sčítání, které slouží pro maximální zpřesnění (kalibraci) automaticky získaných dat a získání důležitých doplňkových informací o návštěvnících.
 • Dotaznikové šetření, které poskytuje nejobsáhlejší informace o návštěvnosti ve sledovaném místě, včetně demografických a sociologických dat podle požadavků klienta.


DALŠÍ MOŽNÁ VYUŽÍTÍ DAT MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI

 • Ušetříte náklady – výstupy v podobě „návštěvnické křivky“ vám pomohou při optimalizaci nákladů v čase, např. počtu pracovníků a fondu jejich pracovní doby podle obvyklého průběhu návštěvnosti daného místa.
 • Získáte další podklady pro tvorbu cenových map v nájemních prostorách podle návštěvnosti (atraktivita místa).

NAŠE SLUŽBY

Poradíme 
 • poradíme vám s identifikací cíle sčítání a s využitím výsledků pro vaši činnost
 • pomůžeme vám při výběru vhodného monitorovacího profilu v souladu s očekávaným chováním návštěvníků
 • vybereme a doporučíme vám nejvhodnější měřícící technologie s ohledem k cílům očekávaných měření


Zrealizujeme

 • nainstalujeme a budeme pro vás provádět průběžnou údržbu a kontrolu automatického sčítacího zařízení v daném profilu
 • budeme provádět fyzický sběr dat o návštěvnosti během sezóny měření
 • poskytneme vám garanci nahrazení poškozeného, případně odcizeného zařízení v co nejkratším čase

Vyhodnotíme
 • budeme pravidelně vyhodnocovat naměřená data a zpracovávat je
 • vytvoříme pro vás průběžné a finální výstupy (zprávy) v jednotlivých sezónách měření