V roce 2016 sčítáme návštěvníky na více než 100 lokalitách

24. 09. 2016
Pěší turisty, cyklisty i vodáky po celé České republice nepozorovaně registrují naše zařízení 24 hodin denně. Od letošního roku monitorujeme návštěvnost na přístupových cestách do Chráněné krajinné oblasti Brdy, která byla zřízena k 1. ledu 2016 na území rušeného vojenského újezdu Brdy a několika stávajícívch brdských přírodních parků.
Na příjezdových cestách do CHKO bylo instalováno celkem 14 monitorovacích profilů zaměřených na sčítání cyklistů. Projížďky po mírně zvlněném terénu Brd jsou pro návštěvníky velmi atraktivní a některá dříve nepřístupné místa na kole velmi dobře dosažitelná. V budoucích letech se dá očekávat zvyšující se zájem cykloturistů o tuto oblast. Bude proto zajímavé a pro ochranu přírody v Brdech velmi důležité zjistit, kolik návštěvníků do chráněného území opravdu přichází.