V čem jsou naše přednosti?

NAŠE PŘEDNOSTI

  • Automatický monitoring návštěvnosti přináší klientům data během celého roku.
  • Faktická „neviditelnost“ našich monitorovacích zařízení znamená výrazné snížení rizika přerušení datové řady měření z důvodů odcizení, poškození zařízení nebo záměrné manipulace se zařízením.
  • Nabízíme široké spektrum měřících zařízení přizpůsobené cílům sčítání i předmětu sčítání (návštěvníci interiérů, chodci, cyklisté, lyžaři, auta...) – tepelné senzory, indukční (magnetická) čidla, nášlapná čidla, optické senzory.
  • Odolnost a spolehlivost používaných metod monitoringu.
  • Doplňkovým kalibračním fyzickým sčítáním dosahujeme vysoké přesnosti měření.
  • Odborná erudovanost členů týmu, kteří mají více jak 10-letou zkušenost s monitoringem návštěvnosti.
  • Doplňkové dotazování návštěvníků poskytuje řadu dalších údajů o struktuře, motivaci návštěvníků a dalších specifických aspektech návštěvnosti, dle zájmu klienta.