Proč monitorovat návštěvnost?

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI JAKO MANAŽERSKÝ NÁSTROJ

  • Odhalíte trendy v návštěvnosti míst v přírodě i v budovách (růst/pokles) v průběhu dne, týdne, měsíce nebo roku (let).
  • Získáte reálná data o množství návštěvníků, jejich pohybu v čase a prostoru, struktuře a názorech návštěvníků.
  • Zefektivníte vaši činnost – získáte podklady k rozhodování o budoucích investicích (kolik, kam, na co, návratnost).
  • Získáte zpětnou vazbu na účinnost/ efektivitu vašich dosavadních investic a realizovaných projektů a kampaní. Dozvíte se, kolik návštěvníků dorazilo na místa, která vás zajímají.
  • Ušetříte náklady – výstupy v podobě „návštěvnické křivky“ vám pomohou při optimalizaci nákladů v čase, např. počtu pracovníků a jejich pracovní doby podle obvyklého průběhu návštěvnosti daného místa.
  • Jednoduše prokážete efekt a udržitelnost vašich projektů financovaných z veřejných zdrojů.
  • Porovnáním „návštěvnické křivky“ a reálných tržeb získáte jasnou představu o výši „ušlé příležitosti“.
  • Reálná data o návštěvnosti budou pro vás důležitým podkladem pro jednání a spolupráci s různými subjekty (veřejná správa, samospráva, podnikatelé) při rozhodování o investičních projektech.
  • Porovnáte skutečnou návštěvnost s oficiálním prodejem vstupenek (kontrola tržeb).
  • Získáte informace o vstupu návštěvníků do chráněných či uzavřených lokalit.