Monitoring pro vědecko-výzkumná pracoviště

Monitoring návštěvnosti ve Vysokých Tatrách.
Monitoring návštěvnosti jako podklad odborných vědeckých studií zaměřených na hodnocení vlivu návštěvnosti na přírodu a ekosystémy (např. Vysoké Tatry - monitoring pro Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Šumava a Český ráj - monitoring pro Univerzitu Karlovu v Praze).