Kde všude lze návštěvníky monitorovat?

KDE LZE NÁVŠTĚVNÍKY MONITOROVAT?

Návštěvníky lze monitorovat v přírodě i v interiérech.
Široké spektrum námi používaných zařízení vám umožní monitorovat pohyb všech typů návštěvníků - pěších turistů, cyklistů, lyžařů, vodáků, automobilů, in-linistů i hendikepovaných návštěvníků.
Není pro nás problémem podchytit pohyb návštěvníků obchodních prostor, výstav, informačních center, prohlídkových okruhů.

Při naší práci používáme následující hlavní typy monitorovacích zařízení:

Tepelná čidla (vhodná pro sčítání pěších, cyklistů, lyžařů a dalších specifických typů)

  

Paprsková čidla
(vhodná pro sčítání v interiérech, ale také např. sčítání vodáků)
  

Indukční čidla
(vhodná pro rozlišení vozidel a cyklistů)