Jaké jsou výstupy měření?

VÝSTUPY MĚŘENÍ

  • Pravidelné zprávy o návštěvnosti zájmových lokalit.
  • Průběh návštěvnosti zájmových míst 24 hodin denně, 365 dní v roce (včetně hodinové,
    denní, případně roční či meziroční distribuce).
  • Další podrobné informace o návštěvnících (např. jejich struktura, názory) a analýzy dle požadavků klienta.


PŘÍKLADY VÝSTUPŮ MONITORINGU NÁVŠTĚVNOSTI