Co vám nabízíme?

CO VÁM NABÍZÍME?

Poradíme 

  • poradíme vám s identifikací cíle sčítání a s využitím výsledků pro vaši činnost
  • pomůžeme vám při výběru vhodného monitorovacího profilu v souladu s očekávaným chováním návštěvníků
  • vybereme a doporučíme vám nejvhodnější měřící technologie s ohledem k cílům očekávaných měření


Zrealizujeme

  • nainstalujeme a budeme pro vás provádět průběžnou údržbu a kontrolu automatického sčítacího zařízení v daném profilu
  • budeme provádět fyzický sběr dat o návštěvnosti během sezóny měření
  • poskytneme vám garanci nahrazení poškozeného, případně odcizeného zařízení v co nejkratším čase

Vyhodnotíme
  • budeme pravidelně vyhodnocovat naměřená data a zpracovávat je
  • vytvoříme pro vás průběžné a finální výstupy (zprávy) v jednotlivých sezónách měření