Aktuální projekty

15. 10. 2014
  • Na přelomu září a října 2014 jsme dokončili práce na projektu "Ekonomický přínos cyklotristiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu". Výsledky studie budou v nejbližších dnech zvěřejněny na našich stránkách.
  • V letních měsících jsme uskutečnili pilotní průzkum návštěvnosti v národním parku Vysoké Tatry. Výsledky sčítání využije Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici k vyhodnocení vlivu návštěvnosti na vysokohorské organismy.